Ignition Crew er en landsdekkende jente-bilklubb som står for god psykisk helse og arbeider for å skape et godt, trygt og inkluderende miljø. Vi ønsker å være et sted der en kan være deg selv, lære om bil og møte nye mennesker, uavhengig grad av interesse.

Du kan lese mer om oss her.

HVA SLAGS MEDLEMSKAP TILBYR VI?

Vi tilbyr 3 forskjellige typer medlemskap: medlemskap, støttemedlemskap og følgesvenn.

Hvorfor ønsker vi å ha medlemskontigent?

For at forening vår skal kunne gjennomføre konkurranser, arrangementer, medlemsdager og annet for medlemmene våre, ble det bestemt at vi skulle ha en medlemskontingent som skal være økonomisk ansvarlig for de overnevnte. Medlemskontingenten går derfor direkte tilbake til medlemmene, på ulike måter.