1. Tilknytning til Ignition Crew er frivillig. Du kan være en del av vårt felleskapet, uavhengig alder og grad av interesse.
  a. Et medlemskap i Ignition Crew er for alle som identifiserer seg som hun/henne.
  b. Et støttemedlemskap i Ignition Crew er for alle som ønsker å støtte vårt arbeid og utvikling.
 2. Innmelding & medlemskap
  a. En melder seg inn i Ignition Crew ved å fylle ut vedlagt innmeldingsskjema.
  b. Innmeldingen fullføres i det kontingenten betales, og en regnes som medlem/støttemedlem fra betalingsøyeblikket.
    i. Det kan ta noen dager før betalingen er registrert i vårt register, og du mottar en melding fra medlemsansvarlig med ditt medlems-/støttemedlemskort samt at din innmeldingsgave blir sendt.
 3. Kontingent følger kalenderåret, og betalingen er gyldig for inneværende år.
 4. En betalt kontingent refunderes ikke.
 5. Informasjon om medlemskap/støttemedlemskap, arrangementer, fordeler, m.m vil foregå på plattformen Spond.
 6. Medlem-/støttemedlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.
 7. Ved ønske om å avslutte medlem-/støttemedlemskap, skal det gis skriftlig beskjed på e-post til post@ignitioncrew.no
 8. Dine opplysninger er kun er tilgjengelig for deg, de du gjør den tilgjengelig for, samt administrasjone

Ved å melde deg inn i Ignition Crew:

 • Bekrefter at du er innforstått med våre medlemsvilkår.
 • Samtykker til å bli oppført i vårt register, og at dine opplysninger blir lagret i vårt system i 2 år.
 • Samtykker til å motta vårt nyhetsbrev på e-post.