Ignition Crew er under konstant stigning, og med det følger mer arbeid. For å nå målet vårt om å bli landsdekkende, kreves det flere personer som kan bidra til det gode arbeidet vi gjør. Derfor har vi flere utlyste verv i vår forening.

Vervene finner du i menyen vår. Noe som virker interessant? Send oss en liten søknad med noen ideer til post@ignitioncrew.no.